0800 / 842 3 842, info@d-rect.de

Horico Diamantinstrumente

Art.-Nr. 407352

Diamant

Diamantinstrumenten, Figur 014, ISO 025, Körnung Normalkorn, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 5 Stück


Art.-Nr. 832843

Diamant

Diamantinstrumente, Figur 257, ISO 023, Körnung Normalkorn, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 5 Stück


Art.-Nr. 832825

Diamant

Diamantinstrumente, Figur 111, ISO 014, Körnung Normalkorn, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 5 Stück


Art.-Nr. 832845

Diamant

Diamantinstrumente, Figur 292, ISO 020, Körnung Normalkorn, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 5 Stück


Art.-Nr. 407658

Diamant

Diamantinstrumenten, Figur 251, ISO 018, Körnung Normalkorn, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 5 Stück


Art.-Nr. 832832

Diamant

Diamanteninstrumente, Figur 164, ISO 009, Körnung Normalkorn, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 5 Stück


Art.-Nr. 407534

Diamant

Diamantinstrumente, Figur 199, ISO 025, Körnung Normalkorn, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 5 Stück


Art.-Nr. 832844

Diamant

Diamantinstrumente, Figur 277, ISO 014, Körnung Normalkorn, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 5 Stück


Art.-Nr. 407567

Diamant

Diamantinstrumente, Figur 249, ISO 012, Körnung Normalkorn, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 5 Stück


Top-Produkte